تندیس شانزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آلات وابسته

 

تندیس هفدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آلات وابسته

 

تندیس نمایشگاه دبی