تگ جاسوئیچی RFID 125k

تگ جاسوئیچی RFID 125k

قیمت: 27,000 ریال

RFID 125K Keyfob هرعدد


تگ جاسوئیچی 125K

تگ فقط خواندنی از نوع جاسویچی  .

از این جاسویچی میتوان در سیستم های گشت ونگهبانی ،پارکینگ، استخر،سیستم های باشگاهی و… استفاده نمود.

با استفاده از این جاسویچی میتوان براحتی قفل های الکترونیکی را باز نمود.

*قیمت تگ جاسوئیچی RFID 125k موجود در سایت مانی پردازش الکترونیک معتبر میباشد.

محصولات مرتبط