ریبون مشکی فارگو DTC

ریبون مشکی فارگو DTC

Standard Black Monochrome


ریبون مشکی فارگو DTC پرینتر چاپ و صدور کارت فارگو DTC

  • چاپ تک رنگ ریبون مشکی فارگو DTC: ریبون فارگو (Standard Black Monochrome) عمدتاً برای چاپ متن و یا آرم و لوگو و یا طرحهای تک رنگ مشکی بر روی یک یا هر دو سطح کارت بکار میرود.
  • نکته مهم در خصوص چاپ بارکد: در چاپ انواع بارکد بر روی سطح کارت باید به این نکته توجه داشت که حتماً باید بارکد مورد نظر بوسیله ریبون رزین مشکی (K) فارگو یا همان ریبون مشکی فارگو DTCچاپ شود.
  • طول عمر مفید ریبون: ریبون تک رنگ رزین مشکی (K) فارگو در صورتی که تحت شرایط مناسب نگهداری شوند عمر مفیدی تا یک سال خواهند داشت. ریبونهایی که بیش از یک سال و در شرایط نامطلوب نگهداری شوند غالباً چاپ مناسب و مطلوبی نداشته و هزینه‌های بالایی جهت تعمیر و نگهداری و یا چاپ مجدد کارت را بر شما تحمیل خواهند کرد.
    • تعداد چاپ: با این ریبون قادر خواهید بود تا 1000 عدد کارت را بصورت یکرو چاپ کنید.
    • پارت نامبر 45102
    • ریبون استاندارد تک رنگ  مشکی فارگو Standard Black Monochrome) DTC) در کارت پرینترهای ذیل قابل استفاده است:

* قیمت ریبون مشکی فارگو DTC پرینتر چاپ کارت شناسایی فارگو DTC موجود در سایت مانی پردازش الکترونیک معتبر میباشد.

محصولات مرتبط