موبایل پوز یا کارتخوان موبایلی

موبایل , پوز , کارتخوان , موبایلی با 0 نظر

موبایل پوز یا کارتخوان موبایلی

پایانه فروش همراه اجازه می دهد تا یک دستگاه تلفن همراه را به عنوان یک POSاستفاده کرد .این وسیله ، امکان پرداخت را برای مردم از طریق کارتهای عضو شتاب در درب منزل ، خریدهای خیابانی ، پرداخت کرایه تاکسی ، به راحتی از طریق دستگاه های تلفن همراه امکان پذیر میسازد.

با فراگیر شدن تلفن های هوشمند و استفاده از اینترنت همراه از طرفی و گسترش روشهای پرداخت الکترونیک نوین در کشورهای توسعه یافته و همچین در حال توسعه ، هر روز شرکتهای فعال در زمینه بانکداری و پرداخت، محصوالتی مدرن بر بستر تلفن های همراه هوشمند را بر اساس نیاز مشتریان به جامعه معرفی میکنند که بر پایه خالقیت و نوآوری طراحی شده است ، یکی از این محصوالت که در دنیا به یکی از روشهای پرداخت مرسوم تبدیل شده و درآینده نزدیک در ایران هم در صورت تامین امنیت پرداخت و مجوزهای الزم قانون گذاری شاهد فراگیر شدن آن خواهیم بود ، دستگاهی به نام موبایل پوز و یا پایانه فروش موبایلی است که اجازه می دهد تا یک دستگاه تلفن همراه را به عنوان یک POS استفاده کرد .موبایل پوز ، امکان پرداخت را برای مردم از طریق کارتهای عضو شتاب در درب منزل ، خریدهای خیابانی ، پرداخت کرایه تاکسی ، به راحتی از طریق دستگاه های تلفن همراه امکان پذیر میسازد.

به گزارش مجله فوربز آمریکا Forbes فناوری پایانه های فروش سیار، با روند چشمگیری روبروست که پس از فراگیر شدن گوشی های هوشمند و اینترنت همراه، فناوری است که سریع ترین رشد در خرده فروشی Retail داشته است به طوری که نه تنها رشدی 033 %در سه سال آینده برای آن پیش بینی شده بلکه انتظار می رود پوز های موبابلی جای حدود 03 %از پایانه های ثابت را ظرف این مدت بگیرند.

از 0 سال قبل تا به امروز، فناوری POS Mobile با رشد کم سابقه ای مواجه شده، تا آنجا که آمار خرید دستگاه های پایانه های فروش ثابت در دنیا در سال 0302با 02 %کاهش روبرو شد.

تاریخچه موبایل پوز

شرکتهایی که در حوزه خدمات منازل ) لولهکشی، سیمکشی، .. ( در آمریکا مشغول به ارائه خدمت هستند. همیشه با یک مشکل روبرو بودند و آن دریافت حقالزحمه و هزینه کاالی مصرفی در پروژه بوده. از آنجا که همه افراد دارای کارت اعتباری بوده و عمالً پول نقد ) در سطح چند هزار دالر( برای پرداخت نداشتند، همیشه اینگونه شرکتها به دنبال راه جایگزینی بودند که بتوانند به راحتی هزینه خدمات خود را دریافت کنند که سرانجام در سال 033۲ شرکت Square برای آن راهحلی ارائه نمود. با توجه به استفاده روزافزون انواع گوشی هوشمند و تبلت ها ، این شرکت به دنبال ارائه راهکاری با استفاده از همین ظرفیت بود. این شرکت یک قطعه سخت افزای به نام square( مکعب( با رنگ سفید )تصویر زیر( را به همراه یک نرم افزار قابل نصب بروی گوشیهای اپل را ارائه نمود و آن را POS Mobile یا Sale of Point  Mobile نامید.

این قطعه سختافزاری از طریق ورودی صدا به گوشی همراه و یا تبلت متصل میگردد.

این قطعه دارای یک شیار مانند هر دستگاه پوز بوده ، بدین صورت که کارت اعتباری خود را از شیار آن کشیده و در نرمافزار نصبشده میزان وجه مد نظر و پین کد خود را وارد میکنید.

در پایان طرح امضای دیجیتال خود را نیز بر روی گوشی و یا تبلت وارد مینمایید، پرداخت صورت میگیرد. بدین گونه هر گوشی موبایل و یا تبلتی تبدیل به یک سیستم پوز POS میگردد.

البته بعد از این شرکت، شرکتهایی دیگری مانند POS Shopify و PayPal وارد این عرصه شدند.

هزینههای دریافتی بابت ارائه این سرویس بر اساس درصدی از تراکنشهای ماهانه و یا میزانی ثابت ماهانه میباشد.

تفاوت اینگونه دستگاه ها با کارتخوان های سیار GPRS چیست؟

سوالی که در ذهن مخاطبان ایجاد میشود تفاوت موبایل پوز با کارتخوان های سیار است که بطور کلی می توان به خدمات جانبی از جمله ارائه آمارهای مختلف، قابلیت تحلیل داده ها بصورت آنالین اشاره کرد. همچنین قابلیت انعطاف بسیار باالی موبایل پوز برای 4 توسعه نرم افزارهای ویژه بر بستر تلفن هوشمند و یا تبلت، آن را به فناوری ایده آل برای بسیاری از مشاغل تبدیل می کند . عالوه بر آن موبایل پوز دارای مزایای بیشتری نسبت به کارتخوان های سیار است که از جمله مزایای آن موارد زیر است:

مزایای بالقوه استفاده از موبایل پوز

کاهش هزینه

بسیاری از پذیرندگان در حال حاضر خود دستگاه های تلفن همراه مناسب دارند بنابراین بانک می تواند از هزینه های اضافی مربوط به خرید، استقرار و حفظ یک ترمینالPOS ، اجتناب کنند.

حمل و نقل آسان تر

قابلیت حمل بهتر و راحت تر در استفاده از این سیستم از عوامل مهم برای پذیرنده سیار است که هیچ محل ثابت کسب و کاری ندارد.

سیستم عامل

سیستم عامل بکار گرفته شده امکان توسعه نرم افزار و انعطاف پذیری بیشتر با محیط های موجود را میدهد.

رابط کاربری

رابط کاربری بهتر - برای هر دو پذیرنده و مشتری.

مسائل زیست محیطی

این دستگاه نه تنها از نظر زیست محیطی با ارائه رسید ایمیلی و یا پیامکی مصرف کاغذ را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، بلکه همزمان امکان دسترسی پذیرندگان به مشتریانشان و تکمیل اطالعات مدیریت ارتباط با مشتریان را آسان تر می نماید.

مدیریت حساب

جالب اینکه شما می توانید از طریق این سامانه، حساب کاربری خود را آنالین و به طور کامل مدیریت کنید و ضمن مشاهده عملکرد خود، به چندین اپلیکیشن متعلق به سامانه وصل شده و از امکانات آنها بهره گیرید.

ویژگی مهم موبایل پوز

ویژگی مهم کارتخوان موبایلی، آن است که باعث می شود نرم افزار آن نقش بسیار پررنگ تری در مقایسه با کارتخوان های ثابت فروشگاهی داشته باشد. در حقیقت پردازشگر اصلی عملیات پرداخت، تلفن هوشمند است و سخت افزار کارتخوان تنها برای قسمتی از فرایند مورد استفاده قرار می گیرد که تلفن هوشمند به تنهایی قادر به انجام آن نیست: نگهداری کلید ها، خواندن کارت مغناطیسی، ورود امن رمز و رمز گذاری اطالعات. با این حساب در دست داشتن دستگاه کارتخوان سیار بدون بسته نرم افزاری توسعه یافته آن، عمال ارزش افزوده ای محسوب نمی شود.

مشکلات و خطرات امنیتی موبایل پوز :

  • حتماً باید فرد دریافتکننده وجه، کارت بانکی داشته باشد.
  • برای اطمینان از انتقال وجه، باید حداقل حساب خود را به سیستم دریافت پیامک واریز وجه متصل نموده و موبایل خود را نیز همواره به همراه داشته باشد.
  • عدم دسترسی همگانی به گوشیهای هوشمند و یا تبلت
  • مشکالت مربوط به نرمافزار موبایل و عدم پذیرش موقتی.
  • وجود آنتی ویروس بهروزرسانی شده بر روی گوشی و یا تبلت برای جلوگیری از سرقت اطالعات حساب.
  • توانایی کپی نمودن اطالعات محرمانه کارت اعتباری، توسط فرد گیرنده به وسیله دستگاههای کامالً مشابه به نام Duplicatorعدم وجود دوربین امنیتی مانند اطراف دستگاه ATM برای رصد نمودن متخلفان.

همچنین در صورت حذف موارد ایمنی )دو پین کد – امضاء الکترونیکی( برای سهولت و یا استفاده توسط گوشیهای معمولی، باید منتظر مشکالت عدیده امنیتی این سیستم نیز باشیم.

به گزارش عصربانک ، موبایل پوز ، در حال حاضر در دنیا یک ابزار شناخته شده و یکی از روشهای پرداخت الکترونیکی مرسوم است که روز به روز در حال گسترش بین مردم است و امید است در آینده ای نزدیک با ایجاد قوانین الزم در خصوص امنیت پرداخت در ایران نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

 

منبع :  http://www.asrebank.ir