ریبون اسکرچ گلدیو

ریبون اسکرچ گلدیو

Scratch Ribbon Gladio


ریبون اسکرچ گلدیو

ریبون اسکرچ دستگاه صدور کارت گلدیو

پرینت اسکرچ روی کارتهای پی وی سی جهت پوشاندن شماره یا پسورد کارت 

 رول ریبون 1000 عددی با قابلیت پرینت تا 2500 عدد 

* قیمت ریبون اسکرچ گلدیو موجود در سایت مانی پردازش الکترونیک معتبر میباشد.

محصولات مرتبط