غلطک چسب دار پرینتر گلدیو

غلطک چسب دار پرینتر گلدیو

قیمت: 200,000 ریال

Gluey Roller Gladio Printer


غلطک چسب دار پرینتر گلدیو

غلطک چسب دار و پرزگیر پرینتر چاپ کارت گلدیو

جهت تمیز کردن کارت قبل از پرینت

در صورتیکه کارت ها قبل از چاپ دارای گرد و غبار یا پرز باشند از طریق این غلطک تمیز می شوند. 

* قیمت غلطک چسب دار پرینتر گلدیو موجود در سایت مانی پردازش الکترونیک به روز میباشد.

محصولات مرتبط