کارت پاک کننده پرینتر گلدیو

کارت پاک کننده پرینتر گلدیو

قیمت: 100,000 ریال

Cleaning Card Gladio Printer هرعدد


کارت پاک کننده پرینتر گلدیو

کارت پاک کننده چسب دار پرینتر چاپ کارت شناسایی گلدیو 

جهت تمیز کردن غلطک های داخلی پرینتر 

کارت پاک کننده چسب دار پرینتر Gladio بابت تمیز کردن مداوم پرینتر استفاده می گردد.

باعث بهتر شدن کیفیت چاپ شده و طول عمر دستگاه.

لازم به ذکر است تمیز نکردن پرینتر های چاپ کارت باعث ابطال گارانتی نیز می گردد.

بهتر است حداقل بعد از هر یک هزار عدد پرینت دستگاه با مواد تمیز کننده سرویس گردد یا به صورت دوره ای این کار انجام پذیرد.

* قیمت کارت پاک کننده پرینتر گلدیو موجود در سایت مانی پردازش الکترونیک به روز میباشد.

محصولات مرتبط