مشاهده صفحات لینک شده در پنجره جدید

مشاهده , صفحات , لینک , شده , در , پنجره , جدید با 0 نظر

 

 

برای اینکه یک لینک را وادار کنیم که در یک صفحه جدید باز شود ، باید این شناسه را به تگ لینک اضافه کنیم: "target="_blank تگ لینک به این صورت به نظر می رسد : آموزش طراحی صفحات وب لینک شما در صفحه نهایی به صورت زیر مشاهده می شود . می توانید روی آن کلیک کنید و مطمئن این صفحه را از دست نخواهید داد، چون لینک در یک پنجره جدید باز خواهد شد .

برای اینکه یک لینک را وادار کنیم که در یک صفحه جدید باز شود ، باید این شناسه را به تگ لینک اضافه کنیم :"target="_blank
تگ لینک به این صورت به نظر می رسد :
<a href="http://www.neopersia.org/" target="_blank">آموزشطراحی صفحات وب </a>
لینک شما در صفحه نهایی به صورت زیر مشاهده می شود . می توانید روی آن کلیک کنید و مطمئن این صفحه را از دست نخواهید داد ، چون لینک در یک پنجره جدید باز خواهد شد .

آموزش CSS
شما می توانید از این روش برای باز کردن تصاویر در یک پنجره جدید استفاده کنید .

به این منظور می توانید به صورت زیر عمل کنید :
<a href="http://learn_html.gif" target="_blank">
<img src="learn_html.gif">
</a>

شناسه targetمقادیر دیگری هم می تواند داشته باشد . برای مثال از topبرای باز کردن لینک در تمام پنجره استفاده می شود . البته در صورتی که صفحه در فریم استفاده نشده باشد این top_تأثیر و کاربردی ندارد بیشتر کارایی آن هنگامی است که صفحه در یک فرم قرار دارد و شما نمی خواهید لینک در همان فرم باز شود .
البته وقتی صفحه در فریم قرار دارد ، در صورتی که سایر فریمهای پنجره نام گذاری شده باشند می توان از نام آن فریم ها در شناسه targrtاستفاده کرد تا لینک در آن فریمی که نام آنرا به کار برده اید باز شود نه در فریمی که خود آن قرار دارد .