تنظیم قلم مورد استفاده برای متن در HTML

تنظیم , قلم , مورد , استفاده , برای , متن , در , HTML با 0 نظر

تنظیم قلم مورد استفاده برای متن در HTML

اگر تمایل دارید شکل فونت متن خود را در یک صفحه تغییر دهید ، می توانید این کار را با استفاده از تگ fontانجام دهید . ( این روش تأثیری بر تصاویر موجود در صفحه شما ندارد) .

با افزودن این شناسه : " "=faceبه تگ فونت می توانید شکل آنرا تغییر دهید . به یک مثال توجه کنید :

<font face="Times New Roman">This line is Written by Times New Roman font face</font>
این هم متن نوشته شده با فونت Times New Roman:

This line is Writen by Times New Roman font face
البته نکاتی هست که باید به آنها توجه کنید:
1. افرادی که صفحه شما را تماشا می کنند برای این که بتوانند صفحه را با فونتی که شما برای آن تنظیم کرده اید ببینند باید حداقل مرورگر اینترنت اکسپلورر یا نت اسکیپ 3 به بالا داشته باشند .(زیاد نگران این قسمت نباشید ، اکنون تقریباً تمامی کاربران مرورگرهای جدیدتری دارند )

2. افراد بیننده صفحه شما باید فونت مورد استفاده شما را قبلاً نصب کرده باشند تا بتوانند صفحه شما را به خوبی مشاهده کنند .
وقتی شما در صفحه خود می خواهید از یک فونت خاص استفاده کنید مراقب باشید و فونتی را استفاده کنید که بیشتر افراد به صورت پیش فرض داشته باشند . برای مثال وقتی ویندوز 
XPرا نصب می کنید چندین فونت به صورت خودکار بر روی کامپیوتر شما نصب می شوند . مثلاً Tahoma, Arial, Times New Romanو چندین فونت دیگر .
قابل ذکر است که اگر بیننده شما فونت مورد استفاده شما را نداشته باشد مرورگر به طور خودکار از فونت پیش فرض خود که به طور معمول Times New Romanاست استفاده می کند .
در اینجا لیستی از فونتهایی که زیاد مورد استفاهد قرار می گیرد آورده شده است که می تواندی با شناسه " "=faceاستفاده کنید :

متن نمونه برای زبان فارسی

Arial

Arial

متن نمونه برای زبان فارسی

Tahoma

Tahoma

متن نمونه برای زبان فارسی

Times NewRoman

Times New Roman

متن نمونه برای زبان فارسی

Arial Black

Arial Black

متن نمونه برای زبان فارسی

Courier

Courier

متن نمونه برای زبان فارسی

Courier New

Courier New

متن نمونه برای زبان فارسی

Modern

Modern

متن نمونه برای زبان فارسی

Terminal

Terminal

متن نمونه برای زبان فارسی

Symbol

Symbol

 

البته باید توجه داشته باشید که اگرچه تگ <font> هنوز در HTML4.01کارایی دارد ولی استفاده از این تگ توصیه نمی شود. بهتر است برای تنظیم فونت متن خود ازCSSاستفاده کنید . برای یادگیری نحوه تنظیم فونت متن با استفاده از CSSلینک زیر را کلیک کنید (لینک در یک پنجره جدید باز می شود) :