آموزش قرار دادن یک تصویر در زمینه صفحه

آموزش , قرار , دادن , یک , تصویر , در , زمینه , صفحه با 0 نظر

برای قرار دادن یک تصویر به عنوان زمینه صفحه باید از تگ BODYاستفاده کرد . وقتی که تگ BODYرا پیدا کردید ممکن است به صورت ساده باشد یا با فرمان هایی که به آن اضافه شده است .

 مانند زیر :
<body bgcolor="#66ccff" text="#000000">
کاری که شما باید انجام دهید ، اضافه کردن یک شناسه به تگ BODYاست . بنابراین یک فاصله بعد از آخرین فرمان بگذارید و سپس این فرمان را وارد کنید :
background=" "
اکنون تگ BODYشما باید به این صورت باشد (اگر فرمانهای دیگری به آن اضافه نکرده باشید) :
<body background=" ">
حالا باید آدرس عکس را بین دو دابل کوت قرار دهیم . برای این کار دو راه وجود دارد :

  • برای این کار اگر صفحه و عکس در یک مسیر هستند می توانیم فقط نام کامل عکس با پسوند آنرا بنویسیم. مثلاً :

<body background="image.gif">

  • اگر از قرار داشتن صفحه و عکس در یک مسیر مطمئن نیستید یا عکس و صفحه در یک مسیر نیستند     می توانید از آدرس کامل عکس استفاده کنید .

<body background="http://www.example.com/image.gif">
تصاویر برای زمینه باید با یکی از دو فرمت GIFیا JPGباشند . اگر عکس به این صورت نبود باید آن را با برنامه ای مثل Paint Shop Proیا Photoshopبه یکی از این فرمتها تبدیل کرد .
 برای مثال فرض کنید یک عکس با نام background.jpgداریم که در این مسیر قرار دارد : http://www.mysite.com/img . حال اگر بخواهیم صفحه ای را در پوشه ای به غیر از پوشه imgدر این سایت طراحی کنیم باید از آدرس کامل عکس یعنی http:www.mysite.com/img/background.jpgاستفاده کنیم، و تگ BODYما به این صورت در می آید :
<body background="http:www.mysite.com/img/background.jpg">
ما برای تعیین تصویر زمینه این صفحه قبلاً از این تگ استفاده می کرده ایم :
<body background="http://www.neopersia.org/images/index.jpg">
اما اگر بخواهیم صفحه را به پوشه imgمنتقل کرده یا صفحه جدیدی را در پوشه imgطراحی کنیم می توانیم از نام عکس یعنی : background.jpgاستفاده کنیم و تگBODYما به این صورت در می آید :

برای تغییر دادن تصویر زمینه روش دیگر هم وجود دارد که استفاده از CSS <body background="background.jpاست .