وارد کردن تصاویر در صفحات HTML

وارد , کردن , تصاویر , صفحات با 0 نظر

در این تگ IMG نشانه قرار گرفتن تصویر در صفحه و SRC آدرس محل قرار گرفتن فایل عکس است . حتماً لازم نیست این عکس مربوط به سایت شما باشد یا در سرور شما قرار داشته باشد ، شما می توانید هر عکسی که در اینترنت قابل دسترسی باشد استفاده کنید (اگر قصد دارید صفحه خود را در یک سایت اینترنتی قرار دهید) . شما می توانید فقط نام فایل را به جای آدرس کامل بنویسید اگر صفحه ای که عکس باید در آن قرار گیرد و خود عکس در یک پوشه قرار داشته باشند .

آیا شما می خواهید یک عکس را به صفحه خود اضافه کنید؟ برای این کار باید از تگ زیر استفاده کنید :
<img src="image.gif">
در این تگ IMGنشانه قرار گرفتن تصویر در صفحه و SRCآدرس محل قرار گرفتن فایل عکس است . حتماً لازم نیست این عکس مربوط به سایت شما باشد یا در سرور شما قرار داشته باشد ، شما می توانید هر عکسی که در اینترنت قابل دسترسی باشد استفاده کنید (اگر قصد دارید صفحه خود را در یک سایت اینترنتی قرار دهید) . شما می توانید فقط نام فایل را به جای آدرس کامل بنویسید اگر صفحه ای که عکس باید در آن قرار گیرد و خود عکس در یک پوشه قرار داشته باشند .
مثلاً اگر عکس شما در این آدرس قرار دارد http://www.example.com/images/image.gifو صفحه ای که در حال ویرایش آن هستید در پوشه ای غیر از این قرار دارد شما باید تگ زیر را برای اضافه کردن عکس به صفحه خود به کار ببرید :
<img src="http://www.example.com/images/image.gif">
اگر فایل htmlو عکس هر دو در یک پوشه باشند می توانید برای راحتی در تایپ کردن از این تگ استفاده کنید :
<img src="image.gif">
پسوند فایل حتماً نباید gif. باشد . یعنی شما می توانید از فرمتی مثل jpg. نیز استفاده کنید . این دو فرمت از بقیه پر استفاده تر هستند . اگر شما عکسی با فرمتی غیر از این دو فرمت دارید می توانید از برنامه های ویرایش عکس از قبیل فتوشاپ برای تبدیل کردن آنها استفاده کنید .
برای نمونه من می خواهم یک عکس را با نام learn_html.gifرا که در پوشه همین صفحه قرار دارد را به این صفحه اضافه کنم . در اینجا از این تگ استفاده کرده ام :
 <img src="learn_html.gif">
با نوشتن این تگ ، این تصور را در صفحه نهایی می بینیم :

به این ترتیب یک تصویر را در سمت چپ صفحه خواهیم دید (در صورتی که صفحه ما چپ به راست باشد) . اگر    می خواهید تصویر در مرکز صفحه ( وسط خط ) قرار گیرد باید از تگ <CENTER> در اطراف تگ تصویر استفاده کنید . مانند زیر :
<center>
<img src="learn_html.gif">
</center>
تصویر به دست آمده به صورت زیر است :

روش های دیگری هم برای نمایش عکس در وسط صفحه وجود دارد که با توجه به کم کاربرد شدن تگ <center> در نسخه چهارم HTMLاز آنها استفاده می شود . مثلاً می توان از تگ <div> با شناسه "align="centerاستفاده کرد .
به خاطر داشته باشید که آدرس محل عکس و نام آن به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند. پس ممکن است اگر به جای image.jpgاز IMAGE.JPGاستفاده کنید ممکن است مرورگر شما عکسی را در صفحه نشان ندهد . پس در نوشتن آنها دقت کنید .
در مورد اضافه کردن عکس ها به صفحه بعداً با جزئیات بیشتری توضیح می دهیم . تا اینجا یاد گرفتیم چگونه یک عکس را به صفحه اضافه کنیم و نحوه قرار گیری آنرا در صفحه تعیین کنیم .