تغییر رنگ لینک های صفحه در حالات مختلف

تغییر , رنگ , لینک , های , صفحه , حالات , مختلف با 0 نظر

اگر بخواهید رنگ لینک ها را در صفحه خود تغییر دهید مانند تغییر رنگ پیش فرض متن باید تگ BODYرا پیدا کنید . در تگ BODYبه دنبال شناسه link بگردید . مثلاً ممکن است تگ BODY به این صورت باشد : <body link="blue"> در تگ BODY ممکن است شناسه های دیگری هم وجود داشته باشند ، مثلاً شناسه های مربوط به رنگ متن و یا رنگ زمینه ، در این صورت می توانید شناسه رنگ لینک را با یک فاصله خالی با آخرین فرمان موجود در تگ BODY به این تگ اضافه کنید .

حالا برای تغییر رنگ لینک ها در صفحه نام رنگ مورد نظر خود را به عنوان مقدار شناسه linkوارد کنید یا از معادل هگزادسیمال رنگ به جای نام رنگ استفاده کنید .
برای مشاهده جدول رنگ ها و معادل هگزادسیمال آنها اینجا را کلیک کنید .
مثلاً برای تغییر رنگ لینک ها به زرد می توانیم مانند زیر عمل کنیم :
1- استفاده از نام رنگ :
<body link="yellow">
2- استفاده از معادل هگزادسیمال رنگ :
<body link="#ffff00">
حالا همه لینک های موجود در صفحه شما به جای آبی به رنگ زرد در مرورگر ظاهر می شوند .
همین کار را می توانید برای لینک های فعال و لینکهای بازدید شده تکرار کنید . مانند زیر :
<body alink="blue" vlink="violet">
مانند مثال بالا شناسه alinkبرای لینک های فعال و vlinkبرای لینک های بازدید شده استفاده می شود .
برای تغییر دیگر رنگها هم به همین صورت عمل می شود تنها نکته هایی که باید مد نظر قرار گیرد این است که حتماً قبل از وارد کردن فرمان یک فضای خالی با فرمان قبلی بگذارید .
روش دیگری که برای تغییر رنگ لینک ها وجود دارد استفاده از استایل و CSSاست . در صورتی که برای تعیین مشخصات لینک ها از استایل استفاده شود امکان افزودن ویژگی های دیگری نظیر کادر و رنگ زمینه هم به لینک ها وجود دارد . در صورت تمایل می توانید بخش مربوط به تغییر ویژگی های لینکها با استفاده از استایل را مطالعه کنید.