مشخصات فنی انواع کارت ها

مشخصات , فنی , انواع , کارت با 0 نظر

برای اینکه در زمینه انتخاب نوع کارتی که قصد خریداری آن را داریم دچار تردید نشویم بهتر است که ویژگی فنی کارتها را بدانیم تا بتوانیم گزینه  مناسبی را بر اساس نیازمان انتخاب کنیم. این کارتها در پرینترهای چاپ کارت شناسایی و پرسنلی و مواردی ازین دست کاربرد دارند. در زیر جدول مقایسه مشخصات فنی کارت ها را میتوانید مشاهده کنید که هرکدام با ویژگی های منحصر به خود ،کارکردهای متفاوتی دارند.