محصولات

اورلی ۶۰ میکرون A3
اورلی ۶۰ میکرون A3
حداقل تعداد قابل سفارش :500عدد مشاهده ی جزئیات
شیت پی وی سی ۱۷۰ میکرون A3
شیت پی وی سی ۱۷۰ میکرون A3
حداقل تعداد قابل سفارش :500 عدد مشاهده ی جزئیات
کارت پی وی سی
کارت پی وی سی
انواع کارت پی وی سی بسته 250 عددی سطح ورقه : براق مشاهده ی جزئیات
  شیت چیپ مایفر inlay
شیت چیپ مایفر inlay
pvc inlay sheet Mifar حداقل تعداد قابل سفارش :500 عدد مشاهده ی جزئیات
شیت چیپ inlay 125Kh
شیت چیپ inlay 125Kh
pvc inlay sheet 125Kh R/O حداقل تعداد قابل سفارش :500عدد مشاهده ی جزئیات
اورلی 80 میکرون A3
اورلی 80 میکرون A3
حداقل تعداد قابل سفارش : 500 عدد مشاهده ی جزئیات
شیت پی وی سی 300 میکرون A3
شیت پی وی سی 300 میکرون A3
حداقل تعداد قابل سفارش :500 عدد مشاهده ی جزئیات