محصولات

پرینتر فارگو 600II
پرینتر فارگو 600II
HDP600ii Financial Card Printer & Encoder مشاهده ی جزئیات
فیلم فارگو 6600
فیلم فارگو 6600
Film Printing FARGO 6600 تعداد چاپ :۱۵۰۰عدد مشاهده ی جزئیات
ریبون فارگو YMCKK 6600
ریبون فارگو YMCKK 6600
YMCKK Ribbon Fargo HDP6600 تعداد چاپ : ۶۰۰ عدد کارت مشاهده ی جزئیات
ریبون فارگو YMCK6600
ریبون فارگو YMCK6600
YMCK Ribbon Fargo HDP6600 تعداد چاپ :۷۵۰عدد کارت مشاهده ی جزئیات