ایجاد متن های متحرک در صفحه HTML

, ایجاد , متن , های , متحرک , در , صفحه , HTML با 0 نظر

تگ <marquee>به شما اجازه می دهد که یک متن را به دلخواه خود در صفحه به حرکت در آورید . برای انجام این کار به جاوا اسکرپت نیاز ندارید. تنها مشکل این است که مرورگرهایی که بر پایه Netscapeساخته شده اند، نمی توانند به طور کامل با این تگ سازگار شوند و در پاره ای از اوقات با آن مشکل پیدا می کنند و تنها متن بدون حرکت را نشان می دهند .
در اینجا می توانید کدی را که برای ساخت متن متحرک ستفاده می شود مشاهده کنید :
<marquee loop="infinite">متن مورد نظر خود را اینجا بنویسید</marquee>

 شناسه "loop="infinteباعث می شود که متن تا هنگامی که صفحه باز است به حرکت خود ادامه دهد . شما می توانید به جای این شناسه از "loop="-1هم استفاده کنید .
شما می توانید تغییراتی را در این تگ ایجاد کنید به جای infinite در شناسه loopمی توانید از اعداد استفاده کنید. برای مثال "loop="2  به مرورگر می گوید که حرکت متن را پس از دو بار چرخش متوقف کند.
می توانید با وارد کردن شناسه " "=bgcolor  به شما امکان این را می دهد که رنگ زمینه محلی را که متن در آن در حال چرخش است تغییر دهید. می توانید برای تغییر رنگ زمینه از نام رنگ یا معادل هگزادسیمال آنها استفاده کنید. به یک مثال توجه کنید:
<marquee loop="infinite" bgcolor="yellow">
متن مورد نظر خود را اینجا بنویسید
</marquee>
با اضافه کردن شناسه " "=widthمی توانید عرض متن متحرک خود را تعیین کنید. در این شناسه می توانید از مقیاس پیکسل و یا در صد استفاده کنید.
<marquee loop="infinite" bgcolor="yellowwidth="400">

متن مورد نظر خود را اینجا بنویسید

</marquee>

با تگ بالا می توانید یک متن متحرک با عرض 400 پیکسل و رنگ زمینه زرد ایجاد کنید .

 

<marquee loop="infinite" bgcolor="yellow" width="50%">
متن مورد نظر خود را اینجا بنویسید
</marquee>
با تگ بالا می توانید متنی متحرک با 50 در صد عرض پنجره مرورگر و با رنگ زمینه زرد ایجاد کنید .